Y darn wedi ei gyfieithu i’r FfrangegPrif cyfieithu

Cyfieithu


Lawrlwytho’r testun yma

PDF neu docx?

Gwybodaeth


  Arweiniad byr i'r ddarpariaeth


 • Gwefan ryngweithiol ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio Ffrangeg, Almaeneg neu Sbaeneg sy'n sefyll arholiadau CBAC Safon Uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

  Mae'r ddarpariaeth yn cynnwys darnau i'w cyfieithu ynghyd ag ymarferion ieithyddol cysylltiol. Mae'r darnau sydd i'w cyfieithu yn ymwneud â materion amgylcheddol, cymdeithasol a gwleidyddol.


 • Defnyddio'r wefan:

  Prif Ddewislen : Yr Adran Gyfieithu


  Mae 40 uned ar gyfer pob iaith wedi eu rhifo ar ochr chwith y sgrin.

  Mae'r symbol yn cynnwys y llythrennau sydd eu hangen arnoch ar gyfer y gwaith cyfieithu ar ochr dde'r sgrin. Cliciwch i ddewis y llythyren berthnasol.

  Rydych yn teipio eich cyfieithiad yn y bocs sydd o dan y darn sydd iw gyfieithu.

  Mae geirfa berthnasol ar gyfer pob thema islaw'r bocs cyfieithu.

  Gallwch newid maint y sgrin ar gyfer paratoi'r cyfieithiad a cwblhau'r ymarferion drwy glicio 'Newid maint y testun ar y sgrin'.

  Wedi i chi baratoi eich cyfieithiad gallwch glicio 'Marcio' i weld yr ateb.

  Gallwch lawrlwytho'r testun a'i argraffu o'r ffeil PDF.


 • Defnyddio'r wefan:

  Prif Ddewislen : Yr Adran Ymarferion


  Mae'r adran hon yn cynnig cyfle i chi wneud cyfres o ymarferion.

  Mae botymau atebion, ailosod a marcio ar gyfer pob ymarfer.


  Cydnabyddiaethau

 • Fe hoffai Atebol ddiolch i bawb am eu cyfraniad gwerthfawr i’r ddarpariaeth ryngweithiol hon.

  Ein diolch cywiraf i’r cyfranwyr canlynol:

 • Cyfarwyddwr a Golygydd

  Gareth Wyn Roberts

 • Awduron

  Meirion Davies (Ffrangeg)

  Lindsey Davies (Ffrangeg)

  Elen Woods (Almaeneg)

  Roger Jones (Almaeneg)

  Gareth Wyn Roberts (Almaeneg a Ffrangeg)

  Carmen Foulkes (Sbaeneg)

  Rhian James (Sbaeneg)

  Charles Kelley (Sbaeneg)

 • Ar ran AdAS

  Rhian Shannon, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Porth

  Helen Lloyd Davies, Ysgol Gyfun Coedcae, Llanelli

  Sian Sparrow, Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

  Ceri Griffiths, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Y Coed Duon

  Tomos Rees, Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Caerdydd

 • Ar ran Atebol

  Byron Morley (Tîm Datblygu)

  Gwern Walker (Tîm Datblygu)

  Eirian Jones (Golygydd a Phrawf-ddarllenydd)

  Katie Thompson (Darpariaeth Ryngweithiol)

  Owain Saunders-Jones (Rheolwr Prosiect)

 • Ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru

 • Cyhoeddwyd gan © Atebol Rhyngweithiol , Adeiladau’r Fagwyr,

  Llanfihangel Genau’r Glyn, Aberystwyth, Ceredigion SY24 5AQ

  www.atebol.com